Montáž oken

Montáž oken a dveří, tedy zabudování těchto prvků do stavby, patří mezi nejdůležitější činnosti. Montáží oken lze hodně získat ale hlavně hodně ztratit. Neodborná montáž dokáže znehodnotit jinak skvělé okna a dveře. Pozornost je potřeba věnovat zejména připojovací spáře. Mezi možné komplikace patří netěsnost, promrzání, kondenzace na skle i na rámu, destrukce či poškození skla, rámu nebo pantů a nefunkčnost otvíravého prvku.Připojovací spára

Připojovací spáru, tedy prostor mezi oknem a zdí, lze provést dvěma způsoby. Základní možností je pouhé vypěnění polyuretanovou (montážní) pěnou. Druhou možností je provedení dle normy (ČSN 73 05 40-2). Jakákoli další varianta je pak přiblížením se jedné či druhé možnosti.Časté chyby při montáži oken:

 • Chybně vypěněná připojovací spára
 • Nerovnoměrně umístěná tepelná izolace připojovací spáry
 • Hydroizolace není provedena vodotěsně
 • Parotěsná folie není provedena vzduchotěsně
 • Prohození hydroizolační a parotěsné folie
 • Neosazení prvků do vodorovné pozice
 • Nedostatečný počet kotvících prvků
 • Poškození prvků neodbornou manipulací
 • Chybná rektifikace skla a z toho plynoucí neustálá nutnost seřizování otvíravých prvků při změně teploty
 • Nekompatibilní použití těsnících či kotvících prvků
 • Moc malá nebo naopak moc velká šířka připojovací spáry


Jak to děláme my, aneb montáž oken od profesionálů

Kvalitní montáž oken od profesionálů začíná dlouho před zabudováním oken a dveří u Vás doma. Abychom byli schopni zabezpečit splnění všech požadavků a očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků, kontinuálně školíme a prověřujeme všechny naše montážní pracovníky. Současně se školením terénních pracovníků připravují naši projektanti všechny varianty detailů osazení. Vlastní montáž již je pak vlastně rutinou, dokončená kontrolou od vedoucího montážní party.

Samostatnou kapitolou je pro nás vystupování našich montážních pracovníků a jejich působení u Vás doma. Zejména při výměně oken jistě uvítáte slušnost a snahu co nejméně zasáhnout do chodu domácnosti. Součástí montáže je vždy i hrubý úklid.

Do obývaných objektů profesionálové jednoznačně doporučují montáž oken a dveří dle ČSN. Na chaty, do garáží a sklepů stačí okna pouze zapěněná.

Profesionálové uplatňují unikátní systém kontroly kvality montážních prací, jehož součástí jste i vy. Dle zpětného hodnocení vedoucího montáže, kontrolního pracovníka a reakcí zákazníků udržujeme kvalitu montáže na profesionální úrovni. Všichni naši montážníci jsou proškoleni dle požadavků aktuálních norem a předpisů.

Při osazování oken plníme požadavky standardu TNI 76 6077. A to ve všech požadovaných částech, tedy návrhu, provedení, použití materiálů a kontroly po zabudování.

Článek na TZB-info o TNI