hliníkové ZIMNÍ ZAHRADYNaše firma používá nový systém tepelně izolovaných profilů MB-WG60 firmy Aluprof, určený ke stavbě zimních zahrad a jiných konstrukcí jako verandy, pracovny atd.

Systém může být využíván jako obytná místnost v průběhu celého kalendářního roku a dodatečně jako veranda.

Hlavní myšlenkou systému je možnost stavby teplé střechy pomocí sloupků s možností dodat libovolný okenní nebo dveřní systém MB do svislých stěn a libovolně v prostoru střechu tvarovat. Systém zimních zahrad MB-WG60 splňuje nejvyšší požadavky v oblasti bezpečnosti, tepelné izolace a ventilace nezávisle na počasí.

Systém zimních zahrad byl vytvořen ve dvou variantách. V úvahu byly vzaty základní požadavky uživatele na estetiku místnosti. V první variantě jsou nosné profily, tzv. krokve vytvarovány ve formě obráceného profilu ukončeného obloukem o poloměru 20 mm. Ve druhé variantě jsou krokve vytvarovány z vnitřní strany místnosti jako skříňkové profily, v obou variantách je základní šířka 60 mm.

Krokve jsou svázány s profily vaznice a závěsovými profily opřenými o nosník okapu a přístěnný nosník kaskádovitým způsobem, což značně ulehčuje odvádění vody a dovoluje efektivní ventilaci místnosti, což je v případě zimní zahrady velmi důležité.

Pozornost zasluhuje fakt zajištění velmi dobré tepelné izolace hliníkových profilů a jejich vysoké odolnosti při použití speciálních tepelných komorových vložek, membrán z EPDM a profilu HPCV, který tepelně chrání oblast rohu skla. Efekty rovnoměrného rozložení izoterm byly ukázány na teplotních mapách pro vybrané řezy.

Pro zajištění efektivní ho odvádění dešťové vody ze střechy a kapek vody z vnitřní strany místnosti je systém vybaven vnitřním žlabem integrovaným se závěsovým profilem a vnějším žlabem odděleným od trámu okapu což umožňuje změnu vzhledu zimní zahrady.dřevo-hliníkové ZIMNÍ ZAHRADY

Na přání je možno dodat i dřevo-hliníkový systém podobných vlastností.